babamamatudakozo.hu - kezdőlap kattints a részletekért babamamatudakozo.hu - regisztráció

adatkezelési tájékoztató

Szia! Belépsz vagy Regisztrálsz?

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

A B&M Marketing Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Szent Tamás utca 1., adószám: 13843957-2-11 cégjegyzékszám: 11-09-012041; elektronikus elérhetõség: info@babamamatudakozo.hu; webes elérhetõség: www.babamamatudakozo.hu; a továbbiakban: Adatkezelõ) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló európai parlement és a tanács (EU) 2016/679 rendelete – általános adatvédelmi rendelet (GDPR); A GDPR szövege ezen a linken keresztül elérhetõ az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén) összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevõket az általa alkalmazott adatkezelésrõl.

 

1. Adatkezelés bemutatása

Az Adatkezelõ kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, emiatt mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvetõ követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelõ tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között információt nyújt az Adatkezelõ szolgáltatásának nyújtása, valamint a reklám célú adatkezelése során történõ személyes adatainak kezelésérõl: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, körérõl, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és idõtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetõségekrõl, illetve tartalmazza azokat az elérhetõségeket is, amelyeken választ kaphat az Érintett az Adatkezelõ adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdéseire is. A babamamatudakozo mobil applikációnk ingyenesen elérhetõ Androidon, iOS-en és a szolgáltatásunk a www.babamamatudakozo.hu weboldalon is elérhetõ, így valamennyi készüléken és az interneten is könnyedén használható. Alkalmazásunkon és a kiválasztott felületeken különbözõ lehetõségek tárulnak a felhasználó elé a folyamatosan frissülõ cikkek, aktuális információk mellett: kedvezményes vásárlási lehetõséget is biztosít partnerink többsége a babamamatudakozo Klub Kártya rendszerünkön keresztül.

 

A babamamatudakozo mobil applikáción és a www.babamamatudakozo.hu honlapon (továbbiakban: Honlap) keresztül lehetõség van a babamamatudakozo Klub Kártya igénylésére is, amely az applikációban is megtalálható, illetve az oldalunkon nyomtatható verzióban is elérhetõ. A babamamatudakozo Klub Kártya virtuális (nem fizikai), névvel és sorszámmal ellátott.

 

Az adatkezelés második célja, hogy az Adatkezelõ olyan személyre szabott reklámot tudjon küldeni az értintettnek, amely a regisztrációs felületen megadott válaszaik alapján kerül összeállításra, valamint az így elkészített profil (pl. szülés várható ideje) tovább értékesítéséhez, amennyiben ehhez az érintett kifejezetten hozzájárul a regisztráció folyamán.

 

Adatkezelõ szolgáltatás nyújtásával (babamamatudakozo Klub Kártya kedvezmény biztosítása vagy a babamamatudakozo ajándék átadása) kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása

 

Adatkezelés célja

A babamamatudakozo Klub Kártya kedvezmény biztosítása vagy a babamamatudakozo ajándék átadása Adatkezelés jogalapja Szerzõdés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, valamint az Adatkezelés jogalapja az egészségügyi adat tekintetében a kifejezett hozzájárulás [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. Valamint a babamamatudakozo.hu weboldal és mobil applikáción keresztül elérhetõ szolgáltatások teljesítése.

 

Kezelt adatok jogalapja

Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
Felhívjuk a figyelmét, hogy a babamamatudakozo weboldalán vagy applikációjában történt regisztrációval egészségügyi adatokat ad meg magáról (várandós állapot). Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja az egészségügyi és személyes adatok tekintetében a kifejezett hozzájárulás [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. Ahhoz, hogy meggyõzõdjünk a kifejezett hozzájárulásáról egy megerõsítõ e-mailt fogunk küldeni. Amennyiben az emailben szereplõ regisztrációt megerõsítõ linkre történõ kattintással megerõsíti az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását akkor azt kifejezett hozzájárulásnak tekintjük. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Kezelt adatok köre

Érintett felhasználóneve; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett születési ideje; Érintett neme; Érintett címe (ir.; település; megye; utca; hsz; emelet; ajtó), Érintett telefonszáma (vezetékes, fax, mobil); Érintett gyermekei száma; Érintett gyermekeinek születési dátuma; Érintett szülés várható idõpontja, amennyiben babát vár; honnan hallott rólunk információja; Érintett kér-e hírlevelet, Érintett igényel-e babamamatudakozo Klub Kártyát.

 

Adatkezelés idõtartama

Szolgáltatás teljes idõtartama.

 

Adatfeldolgozók / Személyes adatok címzettek kategóriái

Next-IT Consulting Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 25.) Adatfeldolgozás célja: Informatikai rendszer üzemeltetése.

 

Egyéb közremûködõk

A babamamatudakozo ajándék átadásában és az átvételi elismervények begyûjtésében országosan a dm és a Kulcs Patikák hálózata segít. Az átvételek nem azonosíthatóak be, nem tartalmaznak személyes adatokat, kizárólag a babamamatudakozo Klub Kártya sorszámát, az átvétel dátumát, és az átvevõ aláírását.

 

Adatkezelõ személyre szabott marketing / reklám tevékenységével kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása

 

Adatkezelés célja

Adatkezelõ és partnereivel kapcsolatos marketing / reklám üzenetek küldése.

Adatkezelés jogalapja

Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés], valamint az adatkezelés jogalapja az egészségügyi adat tekintetében a kifejezett hozzájárulás (amennyiben a regisztrációt megerõsítõ linkre történõ kattintással megerõsíti az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását, akkor azt kifejezett hozzájárulásnak tekintjük) [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Kezelt adatok köre

Érintett felhasználóneve; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett születési ideje; Érintett neme; Érintett címe (ir.; település; megye; utca; hsz; emelet; ajtó), Érintett telefonszáma (vezetékes, fax, mobil); Érintett gyermekei száma; Érintett gyermekeinek születési dátuma; Érintett szülés várható idõpontja, amennyiben babát vár; honnan hallott rólunk információja; Érintett kér-e hírlevelet, Érintett igényel-e babamamatudakozo Klub Kártyát.

 

Adatkezelés idõtartama

Hozzájárulás visszavonásáig.

 

Adatfeldolgozók / Személyes adatok címzettek kategóriái

Next-IT Consulting Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 25.). Adatfeldolgozás célja: Informatikai rendszer üzemeltetése.

 

Adatkezelõ személyre szabott reklám célú adatbázis-építésével, illetve és annak értékesítésével kapcsolatos adatkezelésének az összefoglalása

 

Adatkezelés célja

Marketing / reklám üzenetek küldése.

 

Adatkezelés jogalapja

Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés], valamint az adatkezelés jogalapja az egészségügyi adatok tekintetében a kifejezett hozzájárulás (amennyiben a regisztrációt megerõsítõ linkre történõ kattintással megerõsíti az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását, akkor azt kifejezett hozzájárulásnak tekintjük) [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont].  A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

Kezelt adatok köre

Érintett felhasználóneve; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett születési ideje; Érintett neme; Érintett címe (ir.; település; megye; utca; hsz; emelet; ajtó), Érintett telefonszáma (vezetékes, fax, mobil); Érintett gyermekei száma; Érintett gyermekeinek születési dátuma; Érintett szülés várható idõpontja, amennyiben babát vár; honnan hallott rólunk információja; Érintett kér-e hírlevelet, Érintett igényel-e babamamatudakozo Klub Kártyát.

 

Adatkezelés idõtartama

Hozzájárulás visszavonásáig.

 

Adatfeldolgozók / Személyes adatok címzettek kategóriái

Next-IT Consulting Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 25.). Adatfeldolgozás célja: Informatikai rendszer üzemeltetése.

 

Adattovábbítás címzettjei

Az arra vonatkozó jelölõ négyzet bejelölésével az alábbi adattovábbításokhoz járulhat hozzá az érintett:

 

ROSSMANN Magyarország Kft. (cím: 2225 Üllõ, Zsaróka út 8., email: rossmann@rossmann.hu), adatkezelés célja: (1) [AJÁNDÉK] átadása, amelynek érdekében a B&M Marketing Kft. által üzemeltetett babamamatudakozo.hu a személyes adataimat kezeli (2) a B&M Marketing Kft. által üzemeltetett babamamatudakozo.hu a személyes adataimat az [AJÁNDÉK] átvételi pontjait üzemeltetõ ROSSMANN Magyarország Kft. részére továbbítja az [AJÁNDÉK] átadása-átvétele érdekében, valamint (3) hozzájárulásom alapján a ROSSMANN Magyarország Kft. a jövõben online hírleveleket küldhet részemre, amelyekrõl bármikor leiratkozhatok. Az adatkezelési tájékoztatója ITT található!

 

KRIO Intézet Zrt. (cím: 1026 Budapest, Kelemen László utca 12. email: info@krio.hu), adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzési megkeresés és személyre szabott reklám / marketing típusú üzenetek (hírlevél, e-reklám, telefonos megkeresés, sms kampány, postai úton való megkeresés) küldése. Adattovábbítás címzettjének adatvédelmi nyilatkozata: https://www.https://ossejt.krio.hu/adatkezelesi-tajekoztato/.

 

Bástya Consulting Ügynökség Kft. (cím, 4032 Debrecen, Illyés Gyula utca 2. C. épület, email: info@bastyaconsulting.hu), adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzési megkeresés és személyre szabott reklám / marketing típusú üzenetek (hírlevél, e-reklám, telefonos megkeresés, sms kampány, postai úton való megkeresés) küldése. Adattovábbítás címzettjének adatvédelmi nyilatkozata: https://bastyaconsulting.hu/images/pdf/bastya-adatkezelesi-tajekoztato.pdf.

 

Átadott adatok kategóriái (amennyiben ezeket az Érintett megadta): Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett születési ideje; Érintett neme; Érintett címe (ir.; település; megye; utca; hsz; emelet; ajtó), Érintett telefonszáma (vezetékes, fax, mobil); Érintett gyermekei száma; Érintett gyermekeinek születési dátuma; Érintett szülés várható idõpontja, amennyiben babát vár.

 

Az adatkezelés idõtartama 5 év, de a hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

A Bástya Consulting Kft. az általa kezelt, fentiekben felsorolt személyes adatokat az általa regisztrált biztosításközvetítõinek közvetlen üzletszerzési és személyre szabott reklám célból adatfeldolgozásra átadja.

KRIO Intézet Zrt. az általa kezelt, fentiekben felsorolt személyes adatokat az általa foglalkoztatott képviselõknek közvetlen üzletszerzési és személyre szabott reklám célból adatfeldolgozásra átadja.

 

Adatfeldolgozók
Next-IT Consulting Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 25.). Adatfeldolgozás célja: Informatikai rendszer üzemeltetése.

 

2. Érintett

Az Érintettek közé tartoznak azok, akik a babamamatudakozo Klub Kártya kedvezmény rendszerhez csatlakoznak, vagy a babamamatudakozo ajándékát igénylik.

 

3. A személyes adatok Adatkezelõ általi megismerésének forrásai

3.1. Az Adatkezelõ az Érintett személyes adatait az Érintettõl a babamamatudakozo weboldalán vagy a babamamatudakozo Applikációjában történt regisztrációval közvetlenül kapja meg (továbbiakban: Érintett).

3.2. Adatkezelõ reklám célú adatbázis-építésével, illetve és annak értékesítésével kapcsolatos adatkezelésének esetében (amennyiben ehhez az Érintett hozzájárult) KRIO Intézet Zrt. adatkezelõ lesz, aki az Érintett adatait az Adatkezelõtõl (babamamatudakozo.hu/B&M Marketing Kft.) kapja meg.

3.3. Adatkezelõ reklám célú adatbázis-építésével, illetve és annak értékesítésével kapcsolatos adatkezelésének esetében (amennyiben ehhez az Érintett hozzájárult) Bástya Consulting Kft. adatkezelõ lesz, aki az Érintett adatait az Adatkezelõtõl (babamamatudakozo.hu/B&M Marketing Kft.) kapja meg.

3.4. Adatkezelõ reklám célú adatbázis-építésével, illetve és annak értékesítésével kapcsolatos adatkezelésének esetében (amennyiben ehhez az Érintett hozzájárult) a Rossmann Magyarország Kft. adatkezelõ lesz, aki az Érintett adatait az Adatkezelõtõl (babamamatudakozo.hu/B&M Marketing Kft.) kapja meg.

 

4. Adatkezelés jogalapja

4.1. Adatkezelõ szolgáltatásának (a babamamatudakozo Klub Kártya kedvezmény biztosítása, vagy a babamamatudakozo ajándékának biztosítása) nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatkezelés jogalapja az Érintettel való szerzõdés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Amennyiben az Érintett nem adja meg az Adatkezelõ szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, úgy az Érintett nem tudja igénybe venni az Adatkezelõ szolgáltatásait.
4.2. Felhívjuk az Érintett figyelmét, hogy a babamamatudakozo weboldalán vagy az Applikációban való regisztrációs ûrlap kitöltésével egészségügyi adatot ad meg magáról (gyermeke született, szülés várható ideje) az Érintett. Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi adat tekintetében adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett hozzájárulása [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
4.3. Adatkezelõ a babamamatudakozo Klub Kártya kedvezmény biztosításához, vagy a babamamatudakozo ajándékának biztosításához feltétlenül szükséges adatokon felül további személyes adatok megadását is lehetõvé teszi, melynek célja személyre szabott reklám küldése. A személyre szabott reklám küldése céljából történõ adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés], valamint az adatkezelés jogalapja az egészségügyi adat tekintetében a kifejezett hozzájárulás (amennyiben a regisztrációt megerõsítõ linkre történõ kattintással megerõsíti az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását, akkor azt kifejezett hozzájárulásnak tekintjük) [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont].  A hozzájárulás bármikor visszavonható.
4.4. Adatkezelõ a babamamatudakozo Klub Kártya kedvezmény biztosításához, vagy a babamamatudakozo ajándékának biztosításához feltétlenül szükséges adatokon felül további személyes adatok megadását is lehetõvé teszi, melynek célja személyre szabott reklámok küldését lehetõvé tevõ az adatbázis építés és értékesítés. A személyre szabott reklámok küldését lehetõvé tevõ az adatbázis építés és értékesítés céljából történõ adatkezelésének a jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés], valamint az adatkezelés jogalapja az egészségügyi adat tekintetében a kifejezett hozzájárulás (amennyiben a regisztrációt megerõsítõ linkre történõ kattintással megerõsíti az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását, akkor azt kifejezett hozzájárulásnak tekintjük) [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Érintett a reklám részére történõ küldéséhez adott hozzájárulását a babamamatudakozo weboldalának vagy Applikációjának regisztrációs felületén jelölõ négyzet bejelölésével adhatja meg azon cégek (KRIO Intézet Zrt.; és Bástya Consulting Kft.; Rossmann Magyarország Kft.) részére, akiknek az Adatkezelõ értékesítheti az adatbázist azzal a céllal, hogy személyre szabott reklám célú üzenetet küldjön az Érintett részére, és megkereshesse az Érintettet közvetlen üzletszerzési céllal az alábbi lehetõségek egyikén: hírlevél, e-reklám, telefonos megkeresés, sms kampány, postai úton való megkeresés.

4.5. Adatkezelõ a kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

 

5. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés idõtartama

5.1. A szolgáltatás nyújtása / a babamamatudakozo Klub Kártya kedvezmény biztosítása, vagy a babamamatudakozo ajándékának biztosítása céljából kezelt adatok.
5.1.1. Adatkezelõ a szolgáltatásának nyújtása érdekében kezeli az alábbi adatokat:
5.1.2. Regisztráció során: Érintett felhasználóneve; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett születési ideje; Érintett neme; Érintett címe (ir.; település; megye; utca; hsz; emelet; ajtó), Érintett telefonszáma (vezetékes, fax, mobil); Érintett gyermekei száma; Érintett egészségügyi állapota: Érintett gyermekeinek születési dátuma; Érintett szülés várható idõpontja, amennyiben babát vár; honnan hallott rólunk információja; Érintett kér-e hírlevelet, Érintett igényel-e babamamatudakozo Klub Kártyát. Amennyiben a regisztrációt megerõsítõ linkre történõ kattintással megerõsíti az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását, akkor azt kifejezett hozzájárulásnak tekintjük, és az ehhez tartozó Dátumot és IP címet tároljuk.

5.1.3. Az Adatkezelõ a szolgáltatás teljesítése céljának megvalósításához szükséges idõtartamig, azaz teljesítésétõl (a babamamatudakozo Klub Kártya kedvezmény biztosítása, vagy a babamamatudakozo ajándékának biztosítása) számított 5 év kezeli az Érintett adatait.

5.2. Személyre szabott reklám küldése céljából kezelt adatok és az adatkezelés idõtartama
5.2.1. Az Érintett a babamamatudakozo weboldalának vagy Applikációjának regisztrációs felületén jelölõ négyzet bejelölésével hozzájárulását adja a személyes adatainak reklám küldése céljából való kezeléshez akkor ez az alábbiak szerint történik.

5.2.2. Az Adatkezelõ olyan reklámokat küld az Érintett részére, amely kismamák érdeklõdését felkeltheti.

5.2.3. A reklám célú adatkezelés során az Adatkezelõ a saját, valamint partnerei általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan, továbbá az esetleges akciókkal összefüggésben közvetlenül megkeresi az Érintettet telefonos úton vagy elektronikus levelek útján, vagy postai úton.

5.2.4. Ennek érdekében kezeli az alábbi adatokat (annak függvényében, hogy az Érintett milyen adatokat adott meg a babamamatudakozo weboldalán vagy Applikációján való regisztrációja során):

Érintett felhasználóneve; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett születési ideje; Érintett neme; Érintett címe (ir.; település; megye; utca; hsz; emelet; ajtó), Érintett telefonszáma (vezetékes, fax, mobil); Érintett gyermekei száma; Érintett gyermekeinek születési dátuma; Érintett szülés várható idõpontja, amennyiben babát vár; honnan hallott rólunk információja; Érintett kér-e hírlevelet, Érintett igényel-e babamamatudakozo Klub Kártyát.

5.2.5. Adatkezelõ a személyre szabott reklám küldéséhez az Érintett által adott hozzájáruló nyilatkozat alapján kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható.


5.3. Személyre szabott reklám célú adatbázis-építése, illetve és annak értékesítése céljából kezelt adatok, azok címzettjei és az adatkezelés idõtartama

5.3.1. Az Érintett a babamamatudakozo weboldalának vagy Applikációjának regisztrációs felületén jelölõ négyzet bejelölésével hozzájárulását adhatja, hogy az adattovábbítás címzettje olyan reklámokat küldjön az Érintett részére, amely kismamák érdeklõdését felkeltheti, tehát a személyes adatainak személyre szabott reklám célú adatbázis-építéshez, illetve annak értékesítéséhez.

5.3.2. Amennyiben az Érintett bejelöli a jelölõ négyzetet az Érintett a megadott személyes adatai az alábbi címzetteknek kerülnek továbbításra / értékesítésre:
KRIO Intézet Zrt. (cím: 1026 Budapest, Kelemen László utca 12. email: info@krio.hu), adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzési megkeresés és személyre szabott reklám / marketing típusú üzenetek (hírlevél, e-reklám, telefonos megkeresés, sms kampány, postai úton való megkeresés) küldése.

Bástya Consulting Ügynökség Kft. (cím, 4032 Debrecen, Illyés Gyula utca 2. C. épület, email: info@bastyaconsulting.hu ), adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzési megkeresés és személyre szabott reklám / marketing típusú üzenetek (hírlevél, e-reklám, telefonos megkeresés, sms kampány, postai úton való megkeresés) küldése.

Rossmann Magyarország Kft. (cím: 2225 Üllõ, Zsaróka utca 8. email: rossmann@rossmann.hu), adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzési megkeresés és személyre szabott reklám / marketing típusú üzenetek (hírlevél, e-reklám, telefonos megkeresés, sms kampány, postai úton való megkeresés) küldése.

KRIO Intézet Zrt. az általa kezelt, fentiekben felsorolt személyes adatokat az általa foglalkoztatott képviselõknek közvetlen üzletszerzési célból adatfeldolgozásra átadja.

A Bástya Consulting Kft. az általa kezelt, fentiekben felsorolt személyes adatokat az általa regisztrált biztosításközvetítõinek közvetlen üzletszerzési célból adatfeldolgozásra átadja.

A Rossmann Magyarország Kft. az általa kezelt, fentiekben felsorolt személyes adatokat az általa foglalkoztatott képviselõknek közvetlen üzletszerzési célból adatfeldolgozásra átadja.

5.3.3. A személyre szabott reklám célú adatbázis-építés, illetve annak értékesítése céljából való adatkezelés során az Érintett a választása szerinti címzettek a saját, valamint partnerei általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan, továbbá az esetleges akciókkal összefüggésben közvetlenül megkeresheti az Érintettet telefonos úton, elektronikus levelek vagy postai megkeresés útján.

5.3.4. Ennek érdekében a címzettek az alábbi adatokat kezelik:

Érintett felhasználóneve; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett születési ideje; Érintett neme; Érintett címe (ir.; település; megye; utca; hsz; emelet; ajtó), Érintett telefonszáma (vezetékes, fax, mobil); Érintett gyermekei száma; Érintett gyermekeinek születési dátuma; Érintett szülés várható idõpontja, amennyiben babát vár; honnan hallott rólunk információja; Érintett kér-e hírlevelet, Érintett igényel-e babamamatudakozo Klub Kártyát.

5.3.5. A KRIO Intézet Zrt., a Bástya Consulting Kft., és a Rossmann Magyarország Kft. a személyre szabott reklám küldéséhez az Érintett által adott hozzájáruló nyilatkozat alapján kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, de legfeljebb 5 évig kezeli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható.

5.3.6. A KRIO Intézet Zrt., a Bástya Consulting Kft., és a Rossmann Magyarország Kft. az Adatkelõtõl adattovábbítás útján megkapott személyes adatok tekintetében adatkezelõnek minõsül így az adatkezelés feltételeit és az adatkezelés idõtartamát az Adatkezelõtõl (babamamatudakozo.hu/B&M Marketing Kft.) függetlenül határozza meg és az Érintett a jogait vele szemben önállóan is gyakorolhatja. https://www.https://ossejt.krio.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ és 

https://bastyaconsulting.hu/images/pdf/bastya-adatkezelesi-tajekoztato.pdf. és

Rossmann


5.4. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok és azok idõtartama

5.4.1. Amennyiben az Érintett kapcsolatot vesz fel a az Adatkezelõvel akkor az a kapcsolatfelvétel után az email elküldésével hozzájárulását adja a személyes adatainak a kezeléséhez.

5.4.2. Kapcsolatfelvétel céljából – annak függvényében milyen adatokat ad meg az Érintett – az Adatkezelõ az Érintett nevét, email címét és telefonszámát kezeli.
5.4.3. Adatkezelõ a kapcsolatfelvétel céljából felvett személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig kezeli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható.

 

6. Adatfeldolgozás / Személyes adatok címzettjei

6.1. Az Adatkezelõ az Érintett adatait a szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges mértékben, szerzõdött partnerei részére átadja adatfeldolgozásra.
6.2. A szolgáltatásnyújtás teljesítése érdekében szükségesen igénybe vett, Adatkezelõ szerzõdött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók, akik által az Érintett adatai feldolgozásra kerülnek:

6.2.1. Next-IT Consulting Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 25.) Adatfeldolgozás célja: Informatikai rendszer üzemeltetése.

 

7. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak

7.1. Az adatkezelési idõtartam lejártakor az Adatkezelõ törli az Érintett adatait.

7.2. Adatkezelõ gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelõ védelemben részesüljenek.

7.3.    Az Adatkezelõ az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.
7.4. A számítógépes rendszerek tûzfallal és megfelelõ vírusvédelemmel vannak ellátva.
7.5. Adatkezelõ elvégzi a rendszer mûszaki ellenõrzését és hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik.

7.6. Adatkezelõ biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörû, adatvédelmi szabályokról történõ tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelõ vezetõi tisztségviselõit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelõsség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.
7.7. Adatkezelõ a reklám küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatot tevõ Érintettek személyes adatairól nyilvántartást vezet.

 

8. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetõségek

8.1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelõ tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

– arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önrõl,

– az adatkezelés céljairól,

– azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk,

– az adatkezelés idõtartamáról,

– a jogairól és a jogorvoslati lehetõségeirõl.

8.2. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése elõtt az Érintett jogosult – elektronikus úton benyújtható – panaszával az Adatkezelõhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerû állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelõ a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelõ az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerû állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelõ az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelõ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelõ a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

 1. 8.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelõ a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]
  8.4. Az Érintett kérésének megfelelõen módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fûzõdõ jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelõhöz fordulhat az info@babamamatudakozo.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.
  8.5. Az Érintett kérelmére Adatkezelõ törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelõ a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplõ okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését elõíró, az Adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekbõl, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].
  8.6. Az Érintett reklám részére történõ közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton (B&M Marketing Kft., 2501 Esztergom, Postafiók 370.,) Adatkezelõ székhelyére küldött levél útján, mind pedig elektronikusan az info@babamamatudakozo.hu e-mail címre történõ levél küldéssel lehetõség van [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás elõtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerûségét.
  8.7. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)
  – ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon idõtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelõ ellenõrizi a személyes adatok pontosságát;
  – ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
  – Adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]
  – Adatkezelõ zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külsõ adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelõ a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébõl kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról elõzetesen tájékoztatni fogjuk.
  8.8. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa. Ezen túlmenõen Adatkezelõ biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelõnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].
  8.9. Adatkezelõ az Érintett kérelmének beérkezését követõ egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekrõl. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelõ a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  8.10. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelõ az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történõ intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelmûen megalapozatlan vagy – különösen ismétlõdõ jellege miatt – túlzó).
  8.11. Adatkezelõ fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetõen, akkor az Érintett személyazonosságának megerõsítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthetõ különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelõ meggyõzõdhessen arról, hogy a kérelem a jogosult személytõl származik.
  8.12. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelõ megsértette a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jogát, vagy az Adatkezelõ jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti.
  A Hatóság elérhetõségei:
  postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ,
  telefonszám: +36 (1) 391-1400,
  honlap címe: www.naih.hu.
  8.13. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelõ megsértett a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindíthatja.

 

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Amennyiben Adatkezelõ módosítja az Adatkezelési Tájékoztatót, akkor errõl a honlapon közleményt helyez el, illetve az Érintett által megadott e-mail címre továbbítja a módosított tájékoztatót annak érdekében, hogy az Érintett megismerhesse azt.

9.2. Ha az Adatkezelõ a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérõ célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelõzõen tájékoztatja az Érintettet errõl az eltérõ célról és minden releváns kiegészítõ információról.

9.3. Ha az Adatkezelõ más címzettel is közli az adatokat, legkésõbb a személyes adatok elsõ alkalommal való közlésekor tájékoztatja errõl az Érintettet.

 

COOKIE (SÜTI) SZABÁLYZAT

 • 1.1. Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretû szövegfájlok, amelyeket a böngészõje tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése érdekében. Amikor az Érintett a következõ alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Elsõ Fél süti-je”) továbbítva lesz vagy egy másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél süti-je”).
 • 1.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészõvel. Ezt az információt arra használja az Adatkezelõ, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy abban az esetben menti az Adatkezelõ, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az Érintett által elért szolgáltatás használatához.
 • 1.3. A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó magyarázat alább található: • Feltétlenül szükséges sütik • Funkció és Teljesítmény sütik• Hozzájáruláson alapuló sütik.
 • 1.4. A honlap az alábbi sütiket használja:

ELENGEDHETETLEN SÜTIK

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvetõ funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelõen mûködni.

 

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

CookieConsent

Cookiebot

Stores the user's cookie consent state for the current domain

1 év

HTTP

PHPSESSID

www.babamamatudakozo.hu

Preserves user session state across page requests.

1 nap

HTTP

 

STATISZTIKAI SÜTIK

Az adatok névtelen formában való gyûjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

 

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

_ga

www.babamamatudakozo.hu

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 év

HTTP

_gat

www.babamamatudakozo.hu

Used by Google Analytics to throttle request rate

1 nap

HTTP

_gid

www.babamamatudakozo.hu

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

1 nap

HTTP

 

MARKETING SÜTIK
A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk õket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevõ, és a harmadik fél hirdetõk számára.

 

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

__gads

www.babamamatudakozo.hu

Used to register what ads have been displayed to the user.

2 év

HTTP

google_experiment_mod#

www.babamamatudakozo.hu

Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

Persistent

HTML

GoogleAdServingTest

www.babamamatudakozo.hu

Used to register what ads have been displayed to the user.

Session

HTTP

IDE

Google

Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

1 év

HTTP

test_cookie

Google

Used to check if the user's browser supports cookies.

1 nap

HTTP

ads/ga-audiences

Google

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.

Session

Pixel

pcs/activeview

Google

Used by DoubleClick to determine whether website advertisement has been properly displayed - This is done to make their marketing efforts more efficient.

Session

Pixel

 

1.5. Feltétlenül szükséges sütik 

1.5.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem használható rendeltetés szerûén. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelõ használja, ezért ezek az Elsõ Fél sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.

1.10.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különbözõ aloldalaira belép, és így ne kelljen minden alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történõ belépéskor.

1.10.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges. A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészõjében (lásd 1.8 pont).

1.10.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.

 

1.6. Funkció és Teljesítmény sütik

1.6.1. A funkció sütik lehetõvé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyûjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az Érintett egyéb honlapokon való mozgását.

1.6.2. A teljesítmény sütik arról gyûjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak érdekében, hogy a honlap vonzerõjét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelõ. Ezen sütik segítenek például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak, valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt arra is szolgálnak, hogy

– rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát, a honlapon eltöltött idõt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések vezették el az Érintettet az Adatkezelõhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost, ahonnan belép az Érintett, valamint a honlapra belépõ mobil eszközök arányát;

– rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést is, hogy az Adatkezelõ megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a felhasználókat.

1.6.3. Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan használja fel az Adatkezelõ, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelõen tudja alakítani a honlap tartalmát és optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.

1.6.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

 

1.7. Hozzájáruláson alapuló sütik

1.7.1. Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelõ.

1.7.2. Az Adatkezelõ fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói szokásainak az anonim elemzésébõl a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett elõnyére válik, mert olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelõ ezáltal, amelyrõl úgy gondolja, hogy érdekli az Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerûen megjelenõ reklámot vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel.

1.7.3. A marketing sütik külsõ reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által látogatott honlapokról gyûjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló reklámot készítsen.

1.7.4. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.

1.7.5. Az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az Érintett önszabályozó programok keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Érintett választási lehetõségének az érvényesülését, mint amilyen például az amerikai https://www.aboutads.info/choices/ vagy az európai http://www.youronlinechoices.com/hu/. A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövõre nézve bármikor visszavonhatja az Érintett a süti beállításainak megfelelõ módosításával.

 

1.8. A sütik kezelése és törlése

Az Érintett a böngészõjét beállíthatja (Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) úgy, hogy az a sütik mentését fõszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngészõ minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett bármikor törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngészõ súgó funkciója használatával részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek mûködésérõl.  A sütik használatának általános érvénnyel történõ kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak mûködését.

 

1.9. Google Analytics

1.9.1. A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemzõ szolgáltatását használja. Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett számítógépe tárol, és amely lehetõvé teszi a honlap Érintett által történõ használatának elemzését. A süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.

1.9.2. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészõszoftverének használata során a megfelelõ beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhetõ böngészõ beépülõ modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történõ használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).

1.9.3. A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló látogatóáramlás eszköztõl független elemzésére is. Az Érintett által történõ használat különbözõ eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes információk” alatt.1.9.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

 

1.10. Közösségi Beépülõ Modulok / Social Plug-ins

1.10.1. A honlapon Adatkezelõ használja a közösségi hálók beépülõ moduljait (Social plug-ins  / „beépülõ modulok”), különösen a Facebook „Megosztás” vagy „Megosztás az ismerõsökkel” gombját. A Facebook honlapját, a https://www.facebook.com/ weboldalt a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti, melyért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) a felelõs Európában. A beépülõ modulok általában Facebook logóval vannak megjelölve.

1.10.2. A megfelelõ gombra kattintással (pl.: „Továbbítás”, „Megosztás” vagy „Megosztás ismerõsökkel”) az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a böngészõje kapcsolatot teremt az adott közösségi háló szervereivel, és továbbítja a használati adatokat a közösségi háló megfelelõ üzemeltetõjéhez, és fordítva. Adatkezelõ nem rendelkezik ráhatással arra, hogy a közösségi hálók ezt követõen milyen jellegû és terjedelmû adatokat gyûjtenek. A közösségi háló szolgáltató felhasználói profilként tárolja az Érintettrõl gyûjtött adatokat és azokat reklámozás, piackutatás és/vagy a honlap keresletorientált tervezése céljából használja. Az ilyen értékelés különösen a keresletnek megfelelõ reklámtevékenység kialakítása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az Érintett honlapunk folytatott tevékenységeirõl. Az Érintett jogosult tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben e jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot az adott beépülõ modul szolgáltatójával. A beépülõ modulokon keresztül Adatkezelõ biztosítja az Érintett számára a lehetõséget, hogy a közösségi hálókkal és más felhasználókkal felvehesse a kapcsolatot, hogy az Adatkezelõ fejleszteni tudja a kínálatát és érdekesebbé tehesse azt az Érintett, mint felhasználó számára.

1.10.3. Az adatok arra tekintet nélkül kerülnek továbbításra, hogy van-e az Érintettnek fiókja a beépülõ modul szolgáltatójánál és be van-e oda jelentkezve. Ha az Érintett bejelentkezett a beépülõ modul szolgáltatójához, az Adatkezelõ által gyûjtött adatait közvetlenül hozzárendelik a beépülõ modul szolgáltatójánál meglévõ fiókjához. Ha az “Aktivál” gombra kattint, és például kapcsolódik az oldalhoz, a beépülõ modul szolgáltatója is tárolja az információt a felhasználói fiókjában és nyilvánosan megosztja azt az Érintett ismerõseivel. Adatkezelõ javasolja, hogy az Érintett rendszeresen jelentkezzen ki a közösségi háló használata után, különösen mielõtt aktiválja a gombot, így elkerülheti, hogy hozzárendeljék a beépülõ modul szolgáltatójánál meglévõ profiljához: Facebook.

 

Feltöltés dátuma: 2018. május 25.

Frissítve: 2023. februrár 1.

 

GYORSKERESŐ

mom ON board

1

babamama CSOMAG #mindengyermekegyenlõ

2

babamama CSOMAG - TÁMOGATÓI PROGRAM #mindengyermekegyenlõ

Napi

Amikor megkérdezik, hogy ki vagyok, egyértelműen válaszolom azt, hogy egy lélek, aki hallgat az intuícióira, az érzéseire, és azok alapján halad előre.

- Oravecz Nóra -

A legjobb baba ajándék!